Usługi świadczone w okresie zimowym

W czasie zimy nieruchomości narażone są na poważne uszkodzenia spowodowane nawarstwiającym się śniegiem lub zalegającym lodem, czego skutkiem są urwane rynny czy też nieszczelności w pokryciu dachowym budynków. Pragniemy Państwu przedstawić kompleksową ofertę obsługi wysokościowej nieruchomości w okresie zimowym, co pozwoli Państwu na bezproblemowe i bezpieczne korzystanie z budynków.

1. Odśnieżanie

Zalegający śnieg stanowi duże zagrożenie, już 15 centymetrowa jego warstwa na powierzchni jednego metra waży około 50 kg. Nasza firma oferuje:

  • odśnieżanie dachów płaskich.
  • odśnieżanie dachów skośnych
  • odśnieżanie posesji

Dach płaski do 2000 m kw. – od od 2,00 zł/ m kw.
Dach płaski pow. 2000 m kw. -  od 1,60 zł/ m kw.
Dach skośny - od 3,50 zł/ m kw.

2. Odladzanie rynien

Nagromadzony w rynnach i ponad nimi lód powoduje szkody rozsadzając rynnę od środka co skutkuje nieszczelnościami w systemie rynnowym budynku. Skutecznym rozwiązaniem jest skucie odpowiedniej warstwy lodu z rynny.

3. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych

Tworzące się sople oraz nawisy śnieżne stanowią istotne zagrożenie dla korzystających z budynku osób. Aby móc bezpiecznie korzystać z nieruchomości zaleca się regularne ich usuwanie metodami alpinistycznymi.