Usługi sprzątające

1. Sprzątanie budynków biurowych oraz powierzchni handlowych takich jak salony samochodowe oraz sklepy.

W ramach realizacji usług porządkowych zajmujemy się utrzymaniem czystości wszelkiego typu obiektów biurowych oraz handlowych. Wszystkie tego rodzaju obiekty spełniają funkcję reprezentacyjną w oczach Państwa klientów i kontrahentów dlatego utrzymanie czystości oraz porządku w ich obrębie to dla naszej firmy sprawa priorytetowa. W ramach usług proponujemy serwis dzienny lub nocny oraz zaopatrywanie w materiały higieniczne.

Zakres prac porządkowych wewnątrz budynków:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)
 • mycie balustrad
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej
 • mycie bram wejściowych
 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • deratyzacja budynku

2. Sprzątanie osiedli mieszkaniowych

W ramach sprzątania osiedli I wspólnot mieszkaniowych proponujemy sprzątanie powierzchni wewnętrznych, porządkowanie terenów zewnętrznych oraz pielęgnację zieleni. Zapewniamy wysoką estetykę I czystość klatek schodowych, chodników, garaży.

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • grabienie liści
 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw
 • pielęgnacja zieleni: koszenie trawników, wywóz skoszonej trawy
 • zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi kontenerami na śmieci
 • w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszojezdnych oraz usuwanie efektu poślizgowego
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszojezdnych, kratek ściekowych